dla wystawców

najnowsze informacje

Twojej firmy nie może zabraknąć na bezdyskusyjnie największej imprezie rowerowej w Polsce:
BIKE EXPO – Narodowy Test Rowerowy 2025.
Jeśli chcesz spotkać dziesiątki tysiący klientów końcowych i tysiące branżowych prosimy o wypełnienie formularza lub kontakt mailowy na arek@bikeexpo.pl

Your company absolutely cannot miss the biggest bike event in Poland:
BIKE EXPO – National Bike Test 2025.
If you want to meet tens of thousands of end customers and thousands of industry professionals please fill out the form or contact us by email at arek@bikeexpo.pl

formularz wystawcy